เปลี่ยนรหัสผ่าน

หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ด้วยตัวเอง ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

  1. เข้าสู่หน้า เข้าสู่ระบบ ของเว็บไซต์
  2. เข้าสู่หน้า โปรไฟล์
  3. กดปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน” 
  4. ตั้งรหัสผ่าน และป้อนรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน
  5. กด “ยืนยัน”