ตรวจสอบรายการฝากเงิน-ถอนเงิน

ตรวจสอบรายการฝากเงิน

แสดงรายการฝากเงินที่ท่านได้ทำการฝากเข้าสู่กระเป๋าเงินของ WWS Game คุณสามารถตรวจสอบรายการฝากเงินของคุณได้  สามารถดำเนินการได้ดังนี้:

ไปที่ ประวัติ บนหน้าเว็บไซต์เกม WWS Game  > ไปที่แท็บ ฝาก

รายการฝากเงินจะแสดงรายละเอียด วันที่ฝากเงิน จำนวนเงินที่ฝาก และสถานะ 

 

ตรวจสอบรายการถอนเงิน

แสดงรายการถอนเงินที่ท่านได้ทำการถอนไปยังบัญชีธนาคาร คุณสามารถตรวจสอบรายการถอนเงินของคุณได้  สามารถดำเนินการได้ดังนี้:

ไปที่ ประวัติ บนหน้าเว็บไซต์เกม WWS Game  > ไปที่แท็บ ถอน

รายการฝากเงินจะแสดงรายละเอียด วันที่ฝากเงิน จำนวนเงินที่ถอน และสถานะ