ตรวจสอบยอดโบนัสที่ได้รับจากโปรโมชั่นอย่างไร?

ตรวจสอบรายการเงินโบนัสที่ท่านได้รับจาการรับโปรโมชั่นคุณสามารถตรวจสอบรายการฝากเงินของคุณได้  สามารถดำเนินการได้ดังนี้:

ไปที่ ประวัติ บนหน้าเว็บไซต์เกม WWS Game  > ไปที่แท็บ โบนัส

รายการฝากเงินจะแสดงรายละเอียด วันที่ จำนวนเงินโบนัส และสถานะ