การรับ-ไม่รับโปรโมชั่น

ในเบื้องต้นตรวจสอบโปรโมชันที่มี และหากสนใจเลือกรับโปรโมชั่น สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ไปที่หน้าเมนู “ฝาก-ถอน” และเลื่อนไปลงด้านล่างเพื่อเลือกรับโปรโมชั่นที่ต้องการ เสื่อเลือกรับโปรแล้ว สามารถทำการฝากเงินได้เลย หากไม่ต้องการรับโปรให้ติ๊กเลยไม่รับโปรโมชั่น